Test Page

po polsku

The future is in our hands

Newsletter Nr 3


INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI I NOWY APEL W SPRAWIE PROCEDOWANIA USTAWY

H.R. 82


Widząc, że Nancy Pelosi, mimo masowego poparcia ustawy H.R.82 przez 303 członków Izby
Reprezentantów, nie poddaje jej pod głosowanie, Rodney Davis (R-IL-13), sponsor ustawy, musi
obecnie zebrać przynajmniej 218 podpisów członków Izby pod tzw. "Discharge Petition". Musimy mu
w tym zadaniu pomóc. Od jutra, czyli od 30 września 2022 roku zaczynamy dzwonić do naszych
Reprezentantów na Capitol Hill z żądaniem, aby podpisali "H.R.82 Discharge Petition". Petycja tego
rodzaju stosowana jest, gdy przewodniczący konkretnej komisji, w przypadku H.R.82 jest to Richard
Neal (MA-D) z Ways & Means Committee oraz Speaker of the House stają się przeszkodą
uniemożliwiając dalsze procedowanie ustawy mającej poparcie ponad 2/3 członków Izby
Reprezentantów. „Discharge Petition” jest rzadko stosowaną procedurą, lecz jak widać, konieczną w
tym wypadku. Zachęcam Państwa do natychmiastowego działania w tej sprawie! Podnieśmy słuchawki
i dzwońmy do naszych Reprezentantów na Capitol Hill żądając od nich podpisania „H.R.82 „Discharge
Petition”. Oto script, którym można się posłużyć!!


Hello, my name is            , and I am calling today with an urgent message for
Representative            . On Friday, September 30, the sponsor of H.R. 82, Congressman
Rodney Davis, will file a Discharge Petition for the bill aimed to repeal the Windfall Elimination Provision
(WEP) and the Government Pension Offset (GPO). I expect Representative             to sign
the Discharge Petition and support the passing of H.R.82. The WEP and GPO unfairly reduce rightfully
earned Social Security benefits and hurt financially 2.7 million retired Americans. I plan to take this
issue to the ballot box in November. Signing the petition will show that my Representative is willing to
act in this critically important matter. Thank You.


WEZWANIE DO DZIAŁANIA W SPRAWIE USTAWY H.R. 82, „AKTU UCZCIWEGO
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Z ROKU 2021” TZW. “SOCIAL SECURITY FAIRNESS ACT”


ISTOTA SPRAWY:


H.R. 82 “Akt Uczciwego Zabezpieczenia Społecznego z 2021 roku “to dwustronicowy projekt ustawy,
który trwale uchyla dwa, od dawna funkcjonujące przepisy o Ubezpieczeniu Społecznym.


Gene Sokolowski przed budynkiem Senatu USA (PASI i WEP/GPO Repeal Task Force)


Te dwa przepisy niesprawiedliwie obniżają emeryturę wielu Amerykanom, w tym Amerykanom
polskiego pochodzenia, którzy legalnie wyemigrowali do USA


Pierwszym przepisem jest Windfall Elimination Provision (WEP), czyli tzw. Dodatkowe Zródło Dochodu,
który niesłusznie obniża emerytury z Ubezpieczeń Społecznych tym Amerykanom, którzy najpierw
otrzymali polską emeryturę, a następnie uzyskali emeryturę z Ubezpieczeń Społecznych w USA. Kiedy
poszli oni odebrać emeryturę z Ubezpieczeń Społecznych, Administracja Ubezpieczeń Społecznych
powiedziała im, że ich emerytura musi zostać obniżona, ponieważ nie płacili składek do amerykańskich
Ubezpieczeń Społecznych podczas pracy w Polsce. W rezultacie tego działania są tacy emeryci, którzy
popadli w stan ubóstwa. Ta niesprawiedliwość istnieje od dawna i trzeba ją uchylić.


Drugim przepisem jest rządowa rekompensata emerytalna (GPO), która dotyczy świadczeń dla
małżonków i innych członków rodziny. Amerykanie polskiego pochodzenia, ci legalni imigranci z Polski,
są objęci tylko WEP-em. Kongresowe Centrum Badawcze donosi, że WEP dotyka około 2 milionów
Amerykanów, a GPO około 750 000.


OBECNY STATUS USTAWY H.R. 82


20 września H.R. 82 został umieszczony w kalendarzu Izby Reprezentantów. Oznacza to, że
przewodnicząca Izby Nancy Pelosi może wnieść projekt ustawy pod głosowanie w dowolnym
momencie od teraz do końca grudnia. H.R. 82 ma obecnie 303 współsponsorów i do uchwalenia ustawy
wymagane jest 218 głosów. Przewodnicząca Izby Pelosi wniesie ustawę do głosowania tylko wtedy,
gdy będzie miała 100% pewności, że ona zostanie przegłosowana. Można przypuszczać, że ponieważ
jest 303 współsponsorów, H.R. 82 powinna być przegłosowana. Jednak są też tacy przedstawiciele,
którzy sprzeciwiają się H.R. 82, niektórzy z nich mają też własne propozycje ustaw, które „naprawiają”
ubezpieczenie społeczne, ale nie uchylają WEP i GPO. Nie wiemy również, w jakie zakulisowe
działania oni i inni są zaangażowani, być może pracują nad przekonaniem Pelosi, że nie powinno się
głosować nad projektem ustawy H.R. 82. Dlatego musimy nacisnąć na przewodniczą Pelosi, aby
poddała H.R. 82 pod głosowanie w Izbie i aby ustawa H.R. 82 została przegłosowana w aktualnej
formie i bez żadnych poprawek!


WYMAGANE DZIAŁANIE:


Polonia amerykańska musi aktywnie i nieustannie nakłaniać przewodniczącą Pelosi do wniesienia
projektu ustawy pod głosowanie. Krytycznie ważnym punktem jest to, że projekt ustawy H.R. 82 musi
pozostać taki, jaki oryginalnie został napisany, bez żadnych zmian czy poprawek. Tylko w ten sposób
WEP i GPO zostaną ostatecznie i na zawsze uchylone. Kilku członków Izby podjęło podstępne próby

wykolejenia H.R. 82, które na szczęście się nie powiodły. H.R. 82 nigdy wcześniej nie miał tak silnego
poparcia by zostać uchwalonym przez Izbę, jakie ma teraz. Musimy bezwzględnie wykorzystać tę
szansę i jej nie zmarnować.


PLAN AKCJI:


Musimy zrobić akcję telefoniczną i do 30 września 2022 roku zalać niezliczoną ilością telefonów biuro
przewodniczącej Izby Nancy Pelosi, nakłaniając ją do wprowadzenia H.R. 82 pod głosownie, w
aktualnie istniejącej formie, bez żadnych zmian czy poprawek. Nancy Pelosi powinna zrozumieć, że
takie jest powszechne oczekiwanie polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych. Każdy Amerykanin
polskiego pochodzenia powinien włączyć się w akcję telefoniczną. Dzięki Waszym telefonom mamy
szansę na wygranie tej sprawy. Numery telefonów do biur przewodniczącej Pelosi:

- Waszyngton D.C. - (202) 225-4965

- San Francisco - (415) 556-4862


Poniżej załączamy przykładowe skrypty. Oto co należy przekazać w rozmowie telefonicznej
pracownikom biur Przewodniczącej Izby Nancy Pelosi.


PHONE BANK MESSAGE TO SPEAKER PELOSI:


Introduction :


Good Morning/Afternoon; My name is           and I am calling to urge (Speaker
Pelosi)/(Staffer) to bring H.R. 82 to the House floor for a vote as written and with no amendments.
H.R. 82 permanently repeals the unjust WEP and GPO penalties.


2 MESSAGE OPTIONS :


OPTION 1 – Polish Legal Immigrants whose Social Security Pension is Unjustly Reduced by the WEP:
Please know that I continue to be unjustly penalized by the WEP. I earned a Polish pension from 19XX

- 19YY/20XX. I legally immigrated to the US in 19XX/20XX. I then earned a Social Security pension
from 19XX/20XX – 19XX/20XX. When I went to collect my Social Security pension, the Social Security
Administration told me it must withhold a substantial portion because I did not pay into Social Security
when I earned my Polish pension. This is blatantly unjust and must be corrected now. The sum of my
Polish pension and Social Security pension is (barely)/(not) enough to cover my monthly expenses for
housing, food, utilities, and transportation. This has severely affected my standard of living and quality
of life. I therefore respectfully implore (Speaker Pelosi)/(Staffer) to immediately bring H.R. 82 to the
House Floor for a vote as written and with no amendments.

Thank you for your time.
Good-bye.


OPTION 2 – Polish Americans who know Polish Legal Immigrants Unjustly Affected by the WEP:

I am a (Polish American)/(concerned American) and I personally know Polish legal immigrants who are
unjustly penalized by the WEP. These hard-working individuals first earned a Polish pension,
immigrated to the U.S., and then earned a Social Security pension. When they went to collect their
pension, the Social Security Administration told them that it must be substantially reduced because
they did not pay into Social Security while earning their Polish pension. This is a longstanding injustice
that must be corrected now. Please also know that because of this, their standard of living and quality
of life has notably declined, and some are at poverty or near-poverty status. I therefore respectfully
implore (Speaker Pelosi)/(Staffer) to immediately bring H.R. 82 to the House floor for a vote as written
and with no amendments.

Thank you for your time.

Good-bye.


NOWE DZIAŁANIA PASI:


PASI EDU została zalożona jako siostrzana organizacja PASI, skupiająca się na popularyzowaniu i
edukowaniu Polonii Amerykańskiej, ale także innych grup na temat polskiej historii, dziedzictwa oraz
kulturowego i naukowego wkładu w historię Ameryki i Europy. PASI EDU i jej członkowie uczestniczą
w edukowaniu społeczeństwa na temat konkretnych zagadnień związanych ze społecznością
polonijną, takich jak HR 82, który ma na celu położenie kresu nieuzasadnionym obniżkom często
skromnych płatności z Ubezpieczenie Społecznego (Social Security) dla niektórych członków Polonii
Amerykańskiej. Jej członkowie dążą do naprawienia wypaczeń i zaniedbań w nauczaniu historii w
amerykańskich szkołach publicznych w odniesieniu do wydarzeń związanych z II wojną światową i jej
następstwami. W planach na przyszłość jest budowa interaktywnej strony internetowej, która byłaby
źródłem dokładnych informacji na temat polskiego wkładu w amerykańskie dziedzictwo, polskiej historii
na arenie światowej oraz polskiej kultury i tradycji.


Wysiłki na rzecz usunięcia wypaczeń i zaniedbań w nauczaniu historii w amerykańskich
szkołach publicznych

Virginia Board of Education planuje przesłuchania publiczne w sprawie proponowanych stanowych
standardów nauczania historii i nauk społecznych: Dr. Gene Sokołowski przemówi na jednym z
otwartych zebrań, które wstępnie zaplanowano na październik.


Jako mieszkaniec Wirginii przedstawi Radzie pięć poważnych uchybień dotyczących nauczania historii
Polski w czasie II wojny światowej, które stanowią intelektualną nieuczciwości i nieetyczne podawanie
wiedzy. Są one następujące: (1) hitlerowskie ludobójstwo Polaków i Romów jest pominięte; (2)
Skodyfikowana na szczeblu międzynarodowym definicja ludobójstwa ustanowiona przez Konwencję
Narodów Zjednoczonych o Ludobójstwie w 1948 r jest nieuwzględniona.; (3) Jeden ze Standardów
Nauczania proponuje swą własną definicję ludobójstwa, która nie tylko jest sprzeczna z definicją
Konwencji, ale także błędnie przedstawia dwie z czterech grup ofiar; (4) agresja sowiecka na Polskę i
inne kraje jest pominięta; (5) Pominięte są destrukcyjne ideologie nazizmu i komunizmu, które były
główną przyczyną II wojny światowej w Europie. Gene poprosi Radę o skorygowanie tych braków przed
oficjalnym zaakceptowaniem dokumentu Standardy uczenia się. Zaproponuje również swoją pomoc w
dokonywaniu poprawek.DLACZEGO WSTĄPILIŚMY DO PASI:Henry K Matała: Miło widzieć pasję Polonii z nowym obliczem. Dołączenie do

organizacji z kulturą honoru i prawdy wzmocni przyszłość. Liczbowo wzmocnimy się, aby zachować
naszą historię, abyśmy mogli nadal być dumni z naszego dziedzictwa. Teraz bardziej niż kiedykolwiek
musimy pokazać naszą Solidarność. Dołącz do PASI!
Beata Markasevic: Zostałam członkiem PASI ponieważ jestem pierwszej generacji imigrantem z Polski,
i chciałam utrzymać kontakt z moimi korzeniami. Kocham moja kulturęi bardzo lubię mieć kontakt

z ludźmi z podobnym doświadczeniem do mnie. PASI daje mi okazje do dzielenia się dorobkiem polskiej
historii i reprezentowanie polskiej kultury.ECHA HISTORII:

W 1930 r. Ignacy Jan Paderewski sporządził testament, w którym zapisał m.in.: "Wszystkie dzieła sztuki
znajdujące się w domu moim [Riond-Bosson] - zbiory chińskie, pamiątki, dyplomy, adresy, fotografie
osób wybitnych zapisuję Muzeum Narodowemu w Warszawie z warunkiem, iż przeznaczy na nie
osobny pokój. Fortepian koncertowy Steinway jeden jest tylko moją własnością, rękopisy muzyczne
oraz partytury przekazuję Konserwatorium Muzycznemu w Warszawie (…). Wszystkich, którym
niechcący i niesłusznie sprawiłem przykrość lub też ich obraziłem mimowolnie - pokornie przepraszam,
przyjaciołom serdecznie wdzięczny, do wrogów nie mam żalu. Krzywdy doznane, a doznałem ich wielu,
po chrześcijańsku przebaczam. Nie mogę tylko przebaczyć tym pysznym i nikczemnym, co myśląc
jedynie o korzyściach osobistych i wywyższeniu własnym, prowadzili i prowadzą Ojczyznę do zguby, a
Naród do upodlenia".Scroll to Top